Datum: 30-11-2021 - 06:13
22
nov
'21
Beantwoording vragen over herontwikkeling Poelhuys tot appartementen/buurtkamer.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Beantwoording vragen over herontwikkeling Poelhuys tot appartementen/buurtkamer.

Wethouder Jeffrey van Haaster(D66) en Esther van der Hulst, eigenaar van Bloembinderij Van der Hulst, tekenden een overeenkomst voor het realiseren van zes appartementen in het bedrijfspand aan de Vivaldistraat 2 in Lisse Rob Veldhoven van fractie Nieuw Lisse heeft het college een aantal vragen hierover gestuurd......

In het kader van het accommodatiebeleid zou het kunnen passen om ook op de plaats van het ’t Poelhuys appartementen te realiseren en een buurtkamer.
Veldhoven vraagt het college (c.q. ontwikkelaar) of het mogelijkheden ziet om dit te realiseren en op welke termijn hieraan uitvoering gegeven kan worden.

Het college heeft de vragen van Veldhoven beantwoord.

1. Ziet het college c.q. de ontwikkelaar in het verlengde van de realisatie van appartementen in het bedrijfspand aan de Vivaldistraat 2 mogelijkheden in het kader van accommodatiebeleid op de plaats van ‘t Poelhuys appartementen en een buurtkamer te realiseren?

De voorgenomen realisatie van appartementen aan de Vivaldistraat is het initiatief van mevrouw Esther van der Hulst. Zij is bloemist en eigenaar van het pand Vivaldistraat 2. Zij zocht een nieuwe (betere) locatie voor haar bloembinderij en een andere invulling voor haar huidige pand. Het betreft een puur particulier initiatief, mevrouw Van der Hulst is geen commerciële ontwikkelaar.
Het college werkt mee aan het initiatief van mevrouw Van der Hulst omdat het plan woningen toevoegt in Lisse en het daarbij voldoet aan de lokale beleidskaders zoals het woonprogramma en het parkeerbeleid. Het college heeft geen ontwikkelplannen met betrekking tot ‘t Poelhuys. In het vorig jaar door het college vastgesteld richtinggevend plan ‘Stenen voor Stenen’ is bepaald dat een aantal maatschappelijke accommodaties zoals De Greef afgestoten worden en dat deze vrijgekomen locaties ingezet worden voor woningbouw. ‘t Poelhuys maakt echter geen deel van uit van dit vastgestelde plan.

2. Zo ja, op welke termijn zou hieraan door het college uitvoering kunnen worden gegeven?

Het college heeft geen ontwikkelplannen voor ’t Poelhuys. Het college geeft voorrang aan de uitwerking van ‘Stenen voor Stenen’ en aan de andere gemeentelijke ontwikkelplannen die in Lisse op de rol staan.

3. Zo nee, wat staat volgens het college deze ontwikkeling in de weg?

Mocht in de toekomst besloten worden om ‘t Poelhuys te sluiten en de locatie te herontwikkelen, dan kan in dat kader onderzocht worden of appartementen in combinatie met een buurtkamer op deze locatie zowel financieel als ruimtelijk haalbaar en gewenst zijn. De nu geplande ontwikkeling aan de Vivaldistraat staat een eventuele toekomstige herontwikkeling van ‘t Poelhuys niet in de weg. De huidige winkel wordt afgebroken en het nieuwe appartementencomplex aan de Vivaldistraat wordt weliswaar tegen ’t Poelhuys aangebouwd maar staat op zichzelf. Dit betekent dat eventuele toekomstige nieuwbouw op de locatie Poelhuys technisch en ruimtelijk goed ingepast kan worden in aansluiting op de nieuwbouw aan de Vivaldistraat.

Eerder verscheen: Overeenkomst voor appartementen op locatie bloembinderij v.d. Hulst .