Datum: 03-07-2022 - 22:56
22
okt
'21
Vragen aan college over invoering van  ja/ja-sticker.
Geschreven door Redactie BOL > Hans Geerlings

Vragen aan college over invoering van ja/ja-sticker.

Raadslid Mariëtte Hulsbergen-de Visser van de fractie: SGP/CU heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van de motie “Minder afval door ja/ja-sticker”. In januari 2020 is deze motie aangenomen in de raad over het invoeren van een ja/ja-sticker. Daaraan waren een aantal uitgangspunten verbonden. Het college is met de uitvoering van de motie aan de slag gegaan en kwam....

in september 2020 tot de slotsom het systeem van de ja/ja- sticker, mede gelet op nog uit te zoeken jurisprudentie, niet in te voeren. De raad is in een raadsbrief geïnformeerd over dit besluit. In de raadsbrief beloofde het college de invoering van de nee/nee-sticker en de nee/ja-sticker actief te promoten.

De raad is niet geïnformeerd door het college over het besluit toch uitvoering te geven aan de invoering van het systeem van de ja/ja-sticker met ingang van 1 januari 2022, zoals blijkt uit recente berichtgeving op de website van ”Blik op Lisse”. Hoewel het college hiermee (vertraagd) uitvoering geeft aan de motie, begrijpt de fractie van de SGP/CU niet waarom invoering nu opeens wel aan de orde is en waarom de raadsleden dit bericht via sociale media hebben moeten vernemen. Met de toegezegde promotiecampagne van de nee/nee-sticker en de nee/ja-sticker is ogenschijnlijk weinig gebeurd.

Vragen:

1. Wat maakt dat het college nu wel besluit uitvoering te geven aan de motie, d.i. de invoering van het systeem van de ja/ja-sticker?
2. Op welke wijze wordt daarbij door het college uitvoering gegeven aan de in de motie geformuleerde uitgangspunten?
3. Wat is er in de situatie ten opzichte van september 2020 gewijzigd?
4. Waarom is de raad over het besluit van het college uitvoering te geven aan de motie niet actief door het college geïnformeerd?
5. Welke acties zijn er door het college uitgezet in de richting van de lokale ondernemers die gebruik maken van deze vorm van schriftelijke reclame, d.i. de invoering van het systeem van de ja/ja-sticker?
6. Welke acties heeft het college ondernomen om het gebruik van de nee/nee-sticker en de nee/ja-sticker te promoten onder inwoners van Lisse en welke kosten zijn hiervoor tussen september 2020 en heden gemaakt?

De vragen dienen voor 21 november 2021 te beantwoord te zijn door het college. Blik op Lisse zal deze beantwoording weer delen op de website.