Datum: 28-07-2021 - 20:11
21
jul
'21
Nieuwbouwproject Haven 4.
Geschreven door Redactie Blik Op Lisse

Nieuwbouwproject Haven 4.

in april en mei 2021 zijn er met omwonenden van horecapand Haven 4 en het voormalige ketelhuis aan de 1e Havendwarsstraat gesprekken gevoerd over mogelijke herontwikkeling op dit terrein. StoneRED heeft een toelichting gegeven over het te realiseren appartementengebouw met 29 huurwoningen (8 sociaal, 20 midden dure huur en 1 vrije sector huur) en 2 koopwoningen (eventueel kluswoningen)....

Medio 2020 is de ontwikkelaar StoneRED uit Voorburg in contact gekomen met de eigenaar van het horecapand en het voormalige ketelhuis. StoneRED heeft de mogelijkheden voor de herontwikkeling van de locatie onderzocht. Verschillende scenario’s zijn verkend, waaronder:

a) het voortzetten van de horecabestemming en
b) nieuwbouw naar wonen.

Op basis van de verrichte onderzoeken en gesprekken met de gemeente Lisse is besloten het pand te kopen en woningbouw te realiseren. het bestaande bestemmingsplan ‘horeca/bedrijfsmatig’ zal naar de bestemming ‘wonen’ veranderd dienen te worden.
Het nieuwe plan dat door de PBV Architecten te Wassenaar voor Haven 4 is ontworpen heeft vier bouwlagen. De architectuur is dorps, kleinschalig en in de opbouw van de volumes enigszins historiserend, maar wel herkenbaar eigentijds.

Bouwprogramma

Om de beschikbaarheid aan betaalbare huurwoningen te vergroten heeft StoneRED gekozen om binnen het beschikbare bouwvolume huurwoningen te gaan realiseren. De hoofdingang van het appartementengebouw ligt aan de Haven en heeft een achteruitgang, die toegang geeft tot een besloten binnenplaats, waar geparkeerd gaat worden. In het appartementengebouw komen 8 sociale huurwoningen (tot € 750,-- per maand), 20 middeldure huurwoningen (€ 750,-- tot € 1.000,-- per maand) en 1 duur huur appartement (boven € 1.000,-- per maand).
Op de plaats van het voormalige ketelhuis kunnen maximaal twee woningen in twee bouwlagen worden gerealiseerd.

Openbare ruimte / Parkeren /Verkeer

De binnenplaats zal worden ingericht met parkeerplaatsen, een fietsenstalling en bomen. De bestaande in-en uitrit vanuit de 1e Havendwarsstraat zal worden gehandhaafd. De bestaande leilinden aan de 1e Havendwarsstraat zullen behouden blijven.
Het plangebied met in de huidige situatie van de horeca/feestzalen kent geen parkeerplaatsen op eigen terrein. De nieuwe functie met een woningbouwprogramma zorgt voor een lagere parkeervraag op het openbare gebied dan de huidige functie van Haven 4 * Daarnaast worden in het laatste ontwerp 7 private parkeerplaatsen aangelegd op de binnenplaats
Naar verwachting zal begin 2022 het pand worden gesloopt en de bouwuitvoering starten. De bouwuitvoering zal ongeveer 1 jaar in beslag nemen.

Verhuur / Verkoop

Op dit moment is het nog niet mogelijk om in te schrijven voor de woningen. op dit moment nog geen specifieke informatie over plattegronden en (huur)prijzen bekend. De naam van het gebouw is wel bekend en zal ‘De beurs gaan heten’.
• Haven 4 vroeg 60 parkeerplaatsen op openbaar terrein, Woningbouw vraagt 38 parkeerplaatsen. Totaal afname dus van 22.

bronvermelding beeld PBV Architects
Met dank aan Frank Geers, StoneRED B.V.