Datum: 21-09-2019 - 20:03

Kindercoaching/Jongerencoaching,

Kinder-jongerencoaching is oplossingsgericht, kortdurend en een vorm van hulpverlening.  Door het coachen wordt uw kind bewust van zijn/haar sterke  kanten en kwaliteiten, daardoor ontstaat er een stevige basis.  Ik ben gespecialiseerd coach voor (hoog) gevoelige kinderen en jongeren, weerbaarheidstrainer en faalangstcoach. Tevens ben ik gecertificeerd coach van het analyseren van kindertekeningen, waar ik in een tekening kan zien waar het kind zich bevindt in zijn of haar  ontwikkeling en de eventuele hulpvraag die bij het kind speelt.

Wanneer kiest u voor kindercoaching?   Rebecca van Noort (6) (Custom)
◾(hoog) gevoelig
◾faalangst/angsten
◾pesten/gepest worden
◾onzekerheid
◾verlegenheid
◾moeilijk kunnen ontspannen
◾weerbaarheid/grenzen leren stellen
◾slaapproblemen

Als kinder- en jongerencoach werk ik met uw kind aan een concrete hulpvraag en een doel. Het is dus erg belangrijk dat uw kind zelf geholpen wil worden. Mijn insteek is positief en oplossingsgericht. De oplossing die in het kind zelf altijd aanwezig is. Inzichten en ervaringen leren het kind weer in zijn/haar kracht te komen en deze te gebruiken om  weer verder te groeien (To Grow). Zo leert het om doelen te bereiken vanuit zichzelf en niet  omdat iemand anders dat van hem of haar verlangt.
Tijdens de sessies zal de hulpvraag afgestemd worden op uw kind om vervolgens te kijken waar zijn/haar interesses en kwaliteiten liggen. Met die interesses en kwaliteiten ga ik met uw kind aan de slag, ik doe dit zowel binnen als buiten (outdoor coaching).  Door op actieve wijze aan te sluiten op uw kind, leert het welke vaardigheden bij hem/haar passen. Ik stem af op het gevoelsniveau van uw kind, hierdoor ervaart het veiligheid en vertrouwen en dit is de basis voor een fijne samenwerking.

Werkwijze

Als we na de kennismaking zijn overeengekomen een traject te starten stuur ik u een intake-formulier op. Zodra ik het intake-formulier retour heb neem ik contact op voor een intake-gesprek. Tijdens het intake gesprek bespreken we de hulpvraag en het doel en/of coaching uw kind kan helpen en waar uw kind mee geholpen wil worden. Ook zal ik u vertellen hoe een traject voor uw kind eruit kan komen te zien. Ieder kind is uniek, wat er ook voor zal zorgen dat elk traject er anders uitziet. Als er tijdens het traject blijkt dat de hulpvraag van uw kind afwijkt van uw hulpvraag, ga ik ten alle tijden uit van de hulpvraag van uw kind. 
Een sessie doe ik één op één met uw kind en duurt een uur. Na elke sessie stuur ik u een korte mail met wat we hebben gedaan zonder er inhoudelijk op in te gaan. Wat er tijdens de sessie met uw kind wordt besproken is vertrouwelijk. Ik zal uw kind stimuleren om zoveel mogelijk met u te delen, maar dit blijft de keuze van uw kind. Na ongeveer drie sessies plannen we een evaluatie in om te kijken waar we staan en wat er nog nodig is. We sluiten het traject af met een eindevaluatie. Een gemiddeld traject duurt ongeveer 5 tot 7 sessies.

Kinderen maken deel uit van een (familie)systeem. Daarom wil ik ouders ook zo veel mogelijk betrekken bij het traject door de lijntjes kort te houden.  Als uw kind wat ouder is en over een eigen telefoon bezit mag uw kind ten alle tijden contact met mij opnemen. Ook is de mogelijkheid dat ik met de leraar of lerares van school een afspraak maak indien dit nodig is.
potloden met gezichtjes voorkant site slied

Oudercoaching

Als ouder wil je graag dat het goed met je kind gaat. Je doet er alles aan zodat je kind gelukkig door het leven kan. Daarom kan het frustrerend zijn en een machteloos gevoel geven als je je eigen kind niet kan helpen. Oudercoaching kan hierbij een oplossing bieden. Onze kinderen zijn vaak een spiegel voor onszelf doordat ze laten zien waar we zelf nog aan kunnen werken. Vaak is dit een onverwerkt kindstuk van jezelf. Je kind kan dat laten zien door bijvoorbeeld boosheid, verdriet, frustratie en het niet kunnen aangeven van grenzen.
Door ouder coaching komt u vaak tot nieuwe inzichten waardoor er weer beweging komt waar u eerst gevoelsmatig vastliep. Doordat er wat bij u verandert is er ook vaak een verandering te zien in het gedrag van uw kind. Oudercoaching kan confronterend zijn en het vraagt moed om naar uzelf te kijken. Daarentegen levert het vaak zulke mooie inzichten op, dat ik vaak te horen krijg dat het als pittig wordt ervaren maar niet opweegt tegen het resultaat.

Rebecca van Noort (60)Werkwijze

Oudercoaching is een kortdurend traject. Vaak zijn 1 tot 3 sessies voldoende om tot nieuwe inzichten te komen. We gaan samen op zoek waar bij u de schoen wringt. Dat betekent dat ik indirect uw kind help zonder dat ik uw kind heb gezien. Ik ga aan de slag met u! Als blijkt dat het verstandig is om ook uw kind te coachen, zal ik dat eerlijk met u delen.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact met mij opnemen voor een vrijblijvend gesprek om te kijken en voelen of het iets voor u is.

Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid ook wel afgekort HSP staat voor Higly Sensitive People (hooggevoelige personen) en is een relatief nieuw begrip. Volgens Elain Aron (de grondlegster van hooggevoeligheid) is ongeveer 20% van de bevolking hooggevoelig. Het is een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Hooggevoeligheid is geen stoornis maar een karaktereigenschap.

Het is wetenschappelijk bewezen dat het zenuwstelsel in samenwerking met de hersenen van mensen met HSP gevoeliger zijn. De informatie die in de hersenen binnenkomt wordt heel grondig verwerkt en het hele lichaam neemt dat heel nauwkeurig waar.

Dit betekent dat een HSP-er meer bewust is van zijn of haar omgeving. Alle zintuigen zijn gevoeliger; geluid, gehoor, reuk, tast en ervaart daardoor alles intenser. HSP-ers zijn dus gevoeliger dan de gemiddelde mens. Ze zijn gevoelig voor sfeer, emoties en stemmingen van andere mensen. Vanuit hun natuurlijke openheid voelen HSP-ers zich sterk verbonden met hun omgeving en andere mensen, die verbondenheid komt vooral vanuit het hart. Je kan je voorstellen dat als alles zo binnenkomt het snel teveel kan worden. Dat noem je overprikkeling.  Overprikkeling is het gevaar van alle HSP-ers en een kunst om een balans te vinden tussen rust, tijd voor jezelf en je omgeving. Doe je dat niet  dan kan je uitgeput raken, geïrriteerd reageren of een opgejaagd gevoel krijgen. Dit zijn enkele voorbeelden van overprikkeling.

HSP-ers zijn zeer empathisch en lopen het gevaar zichzelf weg te cijferen en hun eigen behoefte uit het oog te verliezen. Door o.a goed te leren aarden kun je beter je eigen grenzen bewaken. Dit wordt ook wel in je kracht komen te staan genoemd.
Vaak komen mensen er pas op latere leeftijd achter dat ze hooggevoelig zijn. Dat kan een enorme verheldering zijn.
Rebecca van Noort (88) (Custom) Rebecca van Noort (107) (Custom) 

Rots en Water Training?

Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen waarin ze vooral gaan ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen). Deze wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek is een van oorsprong Nederlands product dat opgezet is door Freerk Ykema. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik juist door hem ben opgeleid als Rots en Water trainer. Deze bevlogen man heeft er voor gezorgd dat het programma ondertussen wereldwijd is opgezet. Voor meer info verwijs ik u naar de officiële  site www.rotsenwater.nl De training richt zich op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden van het kind en het vermogen om met andere kinderen samen te leren spelen, werken en leven. Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het element water staat voor het samenwerken, spelen en leven met anderen. Uw kind leert in welke situatie hij/zij kan kiezen voor het element Rots en in welke situatie voor het element Water.
In deze snelle maatschappij moet een kind grenzen leren stellen om zo voor zijn/haar eigen veiligheid te kunnen zorgen. Daarnaast moet het kind vaardig zijn om sociale contacten op te kunnen bouwen. Ook is het belangrijk dat het kind zich bewust is van zijn/haar eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen nemen en daardoor leren wat zijn/haar eigen weg is (Rots) in verbondenheid  met anderen (water). Een kind dat zich veilig voelt zal contact zoeken met anderen om samen te spelen, samen te zijn en het mooiste wat hij/zij in zich heeft te laten zien.

Voor wie is deze training bedoeld? behandelkamer tafel bank

Rots en Water training is bedoeld voor kinderen die:
◾steviger in hun schoenen willen staan
◾willen leren beter voor zichzelf op te komen en daarbij meer op zichzelf willen leren vertrouwen
◾(hoog) gevoelig zijn
◾het lastig vinden om voor zichzelf op te komen
◾onzeker zijn, geplaagd of gepest worden.
Het leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en het leert energieke kinderen juist de rust bij zichzelf te vinden.

Tijdens de training leert het kind
◾bewuste keuzes maken
◾zijn/haar grenzen aan te geven
◾andermans grenzen te accepteren/respecteren
◾samen te werken
◾ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
◾om stevig in zijn/haar schoenen te staan
◾de focus en aandacht bij zichzelf te houden
◾leren omgaan met conflicten

De training wordt in 8 lessen gegeven van 5 kwartier. Mijn rots en water trainingen bevatten net wat extra's zoals: langere lessen, een intake-gesprek, tussentijds telefonische evaluatie gesprek, maximaal 6 kinderen in de groep, outdoor rots en water les, een ouder kind les, aangepaste creatieve werkvormen voor de rots en water. Ook krijgen de kinderen opdrachten mee naar huis zodat ze het geleerde in de praktijk kunnen uitvoeren. Dat maakt mijn training net even wat anders en intensiever dan de gemiddelde rots en water training.

inloopspreekuurRebecca van Noort (38) (Custom)

Naast dat ik al vele kinderen heb mogen begeleiden weten ook steeds meer ouders mijn praktijk te vinden en dat is fijn. Ik merk dat er behoefte is aan een luisterend oor en iemand die even over de schouder meekijkt vanuit een andere invalshoek.
Daarvoor heb ik in overleg met Qoffee & More in Lisse, Kanaalstraat 68 elke eerste woensdag van de maand een inloopspreekuur en mag ik gebruik maken van hun heerlijke ruimte op de eerste verdieping. Naast dat het laagdrempelig is schenken ze hier ook fairtrade coffees en werken ze hier met biologische producten.

Tijdens dit uur kunnen ouders laagdrempelig naar mij toe komen met hulpvragen over hun kind of iets waar ze zelf tegen aanlopen betreft de opvoeding. We zullen samen kijken wat ik eventueel zou kunnen betekenen voor training of coaching zonder verplichting.
Mijn kracht is mijn openheid en transparantie. Ik heb naast mijn eigen koffer vol ervaring, opleidingen en expertise een groot netwerk met mensen die op vele verschillende manieren werken. Als ik tijdens ons gesprek dus voel dat één van mijn collega's je beter zou kunnen helpen zal ik dat ook eerlijk delen.

Dus....als er iets speelt en je zou willen dat ik even mee kijk kom dan een keertje langs op een eerste woensdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur (start 5 september 2018).

 

Contactgegevens

To grow coaching
Hyacinthenstraat 20
2161 XP Lisse
Tel: 06 - 516 336 93