Datum: 18-03-2019 - 20:47
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2019
21
Mar

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2019

Donderdag 21 maart 2019 om 20.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de St. Barbaravereniging/Uitvaartzorg Bollenstreek in ons uitvaartcentrum aan de Oranjelaan in Lisse.....

De Algemene Ledenvergadering (ALV)

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen onze vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt minimaal één keer per jaar plaats en is dit jaar donderdag 21 maart om 20.00 uur in ons uitvaartcentrum aan de Oranjelaan 76 in Lisse. U bent als lid vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de aanwezige leden. Deze verantwoording valt uiteen in twee onderwerpen. Ten eerste is het bestuur belast met de verantwoording van de activiteiten van het afgelopen jaar, dit is het zogenaamde jaarverslag. Daarnaast dient de penningmeester (namens het bestuur) verantwoording af te leggen over de financiële stand van zaken, dit is het financiële verslag. Tijdens de vergadering krijgen de leden inzage in het reilen en zeilen van onze vereniging en worden er belangrijke onderwerpen voor 2019 vastgesteld. Denk hierbij een de maximale vergoeding bij overlijden, de contributie en de begroting.

U bent als lid van de vereniging van harte welkom, maar bent u geen lid maar wel geïnteresseerd in de vereniging en de organisatie? Ook dan bent u van harte welkom.

Agenda:
Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen notulen AVL 2018*
Stichting Depositofonds Uitvaartzorg Bollenstreek
 Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2018*
Verslag kascommissie
Decharge aan het bestuur over 2018
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar

De heer P.J.M> van der Zijden ( secretaris)**
De heer  J.P. Duwel (bestuurslid) **

Vaststellen maximale vergoeding bij overlijden van een lid
Vaststellen contributie 2019
Vaststellen begroting 2019
Rondvraag
Sluiting

Het verslag/de notulen van de ALV 2018 kunt u telefonisch of per email opvragen. Deze zijn 1 week voor de ledenvergadering beschikbaar.

*Het verslag en/of de notulen kunt u telefonisch of per email opvragen. Deze zijn ca. 1 week voor de ALB beschikbaar

** Tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de vergadering (vóór dinsdag 12 maart 2019) melden bij de secretaris p.a. St. Barbara Vereniging, Oranjelaan 76, 2161 KH Lisse of per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).